ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Δέντρο

E-mail Print PDF

alt

 

Οι συσχετισμοί των 46 ιδεών που πήραν έστω και ένα ψήφο και άνω καταγράφονται στο παραπάνω δέντρο επιρροών, που δείχνει τους βασικούς στόχους που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την υλοποίηση ενός πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ο ιδιαίτερα σύνθετος χάρτης επιρροής αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα επιρροής. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο πιο χαμηλά βρίσκεται μια ιδέα στον χάρτη, τόσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός επηρεασμός της. Τα βέλη περιγράφουν τον συσχετισμό των ιδεών καθώς και την κατεύθυνση της σχέσης.

Όλοι οι συμμετέχοντες ανεξαιρέτως συμφώνησαν ότι τα πιο κάτω προβλήματα είναι αυτά με τη μεγαλύτερη επιρροή και ότι επερχόμενες δράσεις για την βελτίωση της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εστιάσουν στην:

Ιδέα #27: Η μη ύπαρξη επαρκών κυβερνητικών μηχανισμών που θα βοηθούν τις κοινότητες στην εξασφάλιση Ευρωπαικών κονδυλίων

Ιδέα #4: Η έλλειψη στοχευμένου/συγκροτημένου οράματος από μέρους και των αιρετών και των υπαλλήλων

Ιδέα #92: Η έλλειψη συμπλεγματοποίησης δήμων ή κοινοτήτων για την παροχή υπηρεσιών

Επίσης, ο βαθμός απόκλισης των ιδεών των συμμετεχόντων περιγράφεται επιστημονικά με την παράμετρο spreadthink (ST) η οποία για το συγκεκριμένο διάλογο μας δίνει την τιμή 44.4%. Η απόκλιση αυτή είναι, κατά την βιβλιογραφία, πέραν του μέσου όρου που είναι ST = 40%. Συνεπώς, τo συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η διασπορά των απόψεων των συμμετεχόντων βρίσκεται σε ψηλά, αλλά φυσιολογικά όρια. Δηλαδή, υπάρχει ήδη ένα υγιές υπόβαθρο σύγκλισης απόψεων το οποίο θα υποβοηθήσει στην αποτελεσματική επεξεργασία του συγκεκριμένου προβλήματος. Επίσης, μας διαβεβαιώνει ότι μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι και εκπροσωπούνται όλες οι απόψεις.

Ο δείκτης πολυπλοκότητας του χάρτη (Situational Complexity Index)  ανέρχεται στο 5.14. Αυτό δείχνει ότι η πολυπλοκότητα του προβλήματος δεν είναι πολύ υψηλή και το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί λαμβάνοντας τα σωστά μέτρα για την αντιμετώπισή του.