ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ιδέες

E-mail Print PDF

Ιδέες για τους παράγοντες που περιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι 20 συμμετέχοντες παρήγαγαν τις παρακάτω 95 ιδέες για τους παράγοντες που περιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

 

1. Η έλλειψη οικονομικής στήριξης από τα κυβερνητικά ταμεία με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε κοινότητας

Διευκρινήσεις:  Σύμφωνα με τα έργα μιας κοινότητας πρέπει να δίνεται η ανάλογη βοήθεια και όχι με μόνο κριτήριο το μέγεθος.

 

2. Μειωμένοι οικονομικοί πόροι (παίρνω τα λεφτά που μου αναλογούν σαν κοινότητα;)

Διευκρινήσεις: Δεν υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια ότι πραγματικά η κάθε κοινότητα παίρνει τα λεφτά που δικαιούται.

 

3. Κομματικές παρεμβάσεις

Διευκρινήσεις:

 

4. Η έλλειψη στοχευμένου/συγκροτημένου οράματος από μέρους και των αιρετών και των υπαλλήλων

Διευκρινήσεις:

 

5. Η μη σωστή επάνδρωση των διαφόρων υπηρεσιών της ΤΑ με κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό

Διευκρινήσεις: Μία κοινότητα για να είναι σωστή χρειάζεται επάνδρωση πχ. τμήμα καθαριότητας, τμήμα με τουριστικό υλικό. Αναφέρομαι στο φορέα.

 

6. Ανεπαρκής επάνδρωση των υπηρεσιών της ΤΑ με το απαιτούμενο προσωπικό

Διευκρινήσεις:

 

7. Η εξάρτηση από την κεντρική κυβέρνηση για οποιεσδήποτε αποφάσεις

Διευκρινήσεις:

 

8. Η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου σε συνδυασμό με τι χρονοβόρες διαδικασίες της κρατικής μηχανής

Διευκρινήσεις:

 

9. Η έλλειψη μορφωμένων ατόμων της ΤΑ για να μπορούν να μεταφέρουν σωστά τις ιδέες σε μια κοινότητα

Διευκρινήσεις: Η λέξη «μεταφέρουν» δεν σημαίνει ότι μεταφέρουν ιδέες άλλων, αλλά να έχουν το χάρισμα να εμπνέουν.

 

10. Έλλειψη ενημέρωσης του κοινοτάρχη όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά του

Διευκρινήσεις: Τι πρέπει να κάμω σαν κοινοτάρχης. Μου έδωσαν ένα πολύ αρχαίο έντυπο για τις αρμοδιότητες όμως δεν είναι ενημερωμένο για να βοηθηθώ και να βοηθήσω περαιτέρω.

 

11. Ανύπαρκτη στελέχωση της ΤΑ ιδιαίτερα στις μικρές κοινότητες

Διευκρινήσεις:

 

12. Στις μικρές κοινότητες δεν υπάρχουν νέοι – δεν υπάρχει επιλογή για ανάληψη καθηκόντων

Διευκρινήσεις: Όλοι λένε να μπουν νέοι άνθρωποι. Που θα βρεθούν?

 

13. Η μη επιμόρφωση των μελών και του προσωπικού των συμβουλίων

Διευκρινήσεις:

 

 

14. Η έλλειψη επιμόρφωσης (μέλη ΚΣ και τοπικών παραγόντων) όσον φορά ευεργετήματα από την ΕΕ

Διευκρινήσεις:

 

15. Η κωλυσιεργία των διαφόρων κυβερνητικών τμημάτων

Διευκρινήσεις: Πρέπει να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα συμβούλια, δηλ να έχουν προτεραιότητα όταν έχουν ένα αίτημα σε σχέση με το αίτημα ενός απλού πολίτη.

 

16. Η έλλειψη ενιαίας πολιτικής όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο

Διευκρινήσεις: Πχ στην Παναγιά κάποιος φορολογεί με βάση του ΚΣ ενώ στα Κούκλια κάποιος φορολογεί με βάση τα δικά του κριτήρια. Οι κοινοτάρχες κάνουν πολιτική. Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική, συντονισμός. Ο καθένας κάνει ότι θέλει. Όπως αντιλαμβάνεται το νόμο τον εφαρμόζει. Θα έπρεπε να υπήρχε ένας κεντρικός φορέας να μας ενημερώνει για το νομοθετικό πλαίσιο και την εφαρμογή του. Ο κοινοτάρχης είναι και φοροθέτης και όλοι (οι κοινοτάρχες) ενεργούμε διαφορετικά.

 

17. Η έλλειψη αυτονομίας των ΚΣ να διαχειριστούν τα κονδύλια που τους αφορούν

Διευκρινήσεις: Δε μου δίνει την εξουσία να διαχειριστώ τα κονδύλια όπως θέλω ως κοινοτάρχης.

 

18. Η έλλειψη ανθρώπινου, εκπαιδευμένου προσωπικού

Διευκρινήσεις: Αρκετές οι ανάγκες σε μια κοινότητα που για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται άτομα για να εκτελέσουν έργα. Η έλλειψη όμως ανθρώπων να στελεχώσουν τις διάφορες υπηρεσίες δημιουργούν κενά και προβλήματα.

 

19. Ανεπάρκεια στην ηλεκτρονική πληροφόρηση

Διευκρινήσεις:

 

20. Η μη ύπαρξη ανελικτικής δομής στον οργανισμό της ΤΑ

Διευκρινήσεις: Δεν είναι «χτισμένη» η δομή ενός οργανισμού. Δεν υπάρχει για παράδειγμα ανώτερη θέση Διοικητικού λειτουργού ή μακροπρόθεσμα σχέδια υπηρεσίας.

 

21. Η μη σωστή επάνδρωση λόγω τοπικών συμφερόντων

Διευκρινήσεις: Η επάνδρωση εξειδικεύεται στο σημείο των «τοπικών» συμφερόντων, άρα ταιριάζει καλύτερα στο καλάθι 2.

 

22. Η έλλειψη οράματος από την ηγεσία της ΤΑ

Διευκρινήσεις: Η ηγεσία θέλει όραμα. Κανείς δεν τους απαγορεύει να οραματίζονται

 

23. Η δυσκολία στο να πείσουμε τους κατοίκους της κοινότητας για τα καλά της ΤΑ

Διευκρινήσεις:

 

24. Η διαφορετικότητα των ατόμων που αποτελούν μια κοινότητα

Διευκρινήσεις: Διάφοροι πολιτισμοί, θρησκείες, γλώσσες δυσκολεύουν τη διεκπεραίωση κάποιων έργων και τη δουλειά μας σαν κοινοτάρχες. Πχ. αυτοί που μιλούν άλλη γλώσσα χρειάζονται και μεταφραστές. [Ταιριάζει και η ιδέα της έλλειψης νέων. Αλλά αφορά κυρίως τις διαφορετικές κουλτούρες, άρα καλύτερα σε νέο καλάθι].

 

25. Λανθασμένα κριτήρια διανομής της κρατικής χορηγίας

Διευκρινήσεις: Κριτήριο είναι ο πληθυσμός κάθε κοινότητας. Μία είναι η κρατική χορηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο σύστημα που να λαμβάνει υπόψη και άλλα κριτήρια.

 

26. Παρέμβαση Επαρχιακής Διοίκησης είναι καθαρά θέμα παρεμβάσεων στην εργασία της ΤΑ

Διευκρινήσεις: Η Επαρχιακή Διοίκηση παρεμβαίνει στις εργασίες μας και δεν περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας όπως καθορίζει ο νόμος.

 

27. Η μη ύπαρξη επαρκών κυβερνητικών μηχανισμών που θα βοηθούν τις κοινότητες στην εξασφάλιση Ευρωπαϊκών κονδυλίων

Διευκρινήσεις:

 

28. Η μη αύξηση της κρατικής χορηγίας για κοινωνικές υπηρεσίες (Π.χ τώρα είναι Παγκύπρια μόνο 17 εκατομμύρια)

Διευκρινήσεις: Είναι απλό, η κρατική χορηγία προς της ΤΑ πρέπει να είναι γενικά μεγαλύτερη αν πρόκειται να αναβαθμιστεί η ΤΑ.

 

29. Περιορισμένη εξουσία της ΤΑ

Διευκρινήσεις:

 

30. Ελλιπής οργάνωση από ειδικούς στην ΤΑ και μη οργανωμένος κεντρικός φορέας

Διευκρινήσεις:

 

31. Οι χαμηλοί μισθοί κοινοταρχών

Διευκρινήσεις: Ένας κοινοτάρχης να πιάνει ένα μισθό ώστε να μπορεί να δώσει παραπάνω σημασία και χρόνο στα προβλήματα της κοινότητας. Ούτε για καφέ δε φτάνουν αυτά που παίρνει. Άμα πρέπει να πάει να τρέξει φακέλους για παράδειγμα στην πόλη για να γίνουν οι δουλειές του και θα χάσει ένα μεροκάματο, ίσως να μην πάει.

 

32. Οι σύμβουλοι δεν έχουν μισθό

Διευκρινήσεις: Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καθαρό μισθό. Πως μπορείς να τους καλέσεις σε μια συνεδρία κατά τη διάρκεια της μέρας? Θα χάσουν το εισόδημα τους.

 

33. Η κυβερνητική γραφειοκρατία

Διευκρινήσεις: Η μη έγκαιρη προώθηση προβλημάτων που καταλήγουν σε κυβερνητικά τμήματα είναι η βασική αιτία της μη έγκαιρης επίλυσης προβλημάτων.

 

34. Η έλλειψη σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης

Διευκρινήσεις: Όλα τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων και εμείς και οι πολίτες.

 

35. Η έλλειψη στρατηγικής και προγραμματισμού σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης

Διευκρινήσεις:

 

36. Η έλλειψη οικονομικών πόρων για υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των τοπικών αρχών

Διευκρινήσεις:

 

37. Η αλλαγή στόχων και προτεραιοτήτων από τους προέδρους κάθε πενταετία

Διευκρινήσεις: Κάθε φορά που αλλάζει συμβούλιο αλλάζουν όλα και δεν υπάρχει συνέχεια.

 

38. Η αρνητική στάση και αντιλήψεις των κατοίκων μιας κοινότητας για τη βελτίωση της κοινότητας

Διευκρινήσεις:

 

39. Η έλλειψη χρημάτων για να διαφημιστούν τοπικές ασχολίες

Διευκρινήσεις: Πχ. μια κοινότητα παράγει παραδοσιακά προϊόντα ή έχει παραδοσιακές ασχολίες. Θα μπορούσε να αναπτύξει μια βιοτεχνία για να τη διαφημίσει, αλλά δεν υπάρχουν κατάλληλοι πόροι.

 

40. Η έλλειψη μέσων λειτουργίας των γραφείων (εξοπλισμός, έγγραφα)

Διευκρινήσεις: Η έλλειψη εξοπλισμού (υπολογιστών) αλλά και εγγράφων.

 

41. Η έλλειψη συνεργασίας κυβερνητικών και ημικρατικών τμημάτων με την ΤΑ

Διευκρινήσεις:

 

42. Η εκλογή συμβουλίων με βάση κομματικών, φιλικών και συγγενικών κριτηρίων

Διευκρινήσεις: Είναι τοις πάσης γνωστό. Δεν θέλει διευκρίνηση.

 

43. Τα προσωπικά συμφέροντα των μελών των συμβουλίων

Διευκρινήσεις:

 

44. Αδιαφορία και ολιγωρία από τα διάφορα τμήματα

Διευκρινήσεις: Για παράδειγμα, δεν γίνεται επίτευξη απαλλοτρίωσης για να κάμω ένα απλό νεκροταφείο. Το Υπουργείο δε νοιάζεται για σοβαρά θέματα όπως το να κάμω το νεκροταφείο ένα θέμα που είναι επείγον. Είπαν μου “θάψε τους πόξω”.

 

45. Έλλειψη οικονομικών πόρων

Διευκρινήσεις: Πολλά τα σχέδια και οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της ΤΑ αλλά δεν υπάρχουν τα αναγκαία οικονομικά κονδύλια. Η κυβέρνηση πρέπει πρώτα να κάμει τον προγραμματισμό της και να βάλει το χέρι στην πούγκα.

 

46. Η έλλειψη μακροχρόνιου προγραμματισμού

Διευκρινήσεις: Τόσον εκ μέρους της κυβέρνησης όσο και εκ μέρους των Αρχών ΤΑ.

 

47. Να σταματήσει το κράτος να παρεμβαίνει στις ΤΑ

Διευκρινήσεις: Να μην παρεμβαίνει στο τί θα κάμει μία κοινότητα για τη μελλοντική της ανάπτυξη πχ. να μη λέει ότι είσαι μικρή κοινότητα και δε δικαιούσαι να κάνεις αυτό πχ να κάνεις μεγαλύτερο γραφείο όπως θα δικαιούται μία μεγαλύτερη κοινότητα.

 

48. Η ζήλια που υπάρχει στα κοινοτικά συμβούλια

Διευκρινήσεις: Α) Εκλέγεται μια ομάδα, ένας κοινοτάρχης και η αντίθετη παράταξη συζητά ενάντια στην κοινότητα, κάνουν δολιοφθορές, πάνε ενάντια του εκλεγμένου συμβουλίου για να μην προχωρά το έργο του. Β) Μέσα στο συμβούλιο κάποιοι είναι σε αντιπολίτευση κακοπροαίρετα για να μην προχωρήσουν οι στόχοι του κοινοτάρχη.

 

49. Η έλλειψη κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας

Διευκρινήσεις:

 

50. Η μη στοχευόμενη επιμόρφωση του προσωπικού

Διευκρινήσεις: Επειδή έχει ένα πτυχίο δεν σημαίνει ότι είναι μορφωμένος. Χρειάζεται εκπαίδευση και γνώση πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς.

 

51. Οι διαφορετικές αντιλήψεις των κατοίκων οι οποίες εκπηγάζουν από την πολυεθνικότητά των

Διευκρινήσεις: Η “πανσπερμία”, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, έχουν διαφορετικές αντιλήψεις από αυτές των κατοίκων της περιοχής. Κάποιοι (Άγγλοι, Γάλλοι...) θέλουν να μείνει η περιοχή όπως είναι γιατί αυτός είναι ό λόγος που ήρθαν ενώ οι Έλληνες κάτοικοι μπορεί να θέλουν να αναπτύξουν τις περιουσίες τους.

 

52. Ο επηρεασμός των εκλελεγμένων των τοπικών αρχών κατά τη λήψη αποφάσεων από κομματικές ή άλλες παρεμβάσεις

Διευκρινήσεις: Δεν τους αφήνουν να κάμουν τη δουλειά τους αντικειμενικά. Απαιτούν να “τακτοποιούνται” τα συμφέροντα των δικών τους.

 

53. Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων και της ΤΑ

Διευκρινήσεις: Δεν υπάρχει επικοινωνία. Έπρεπε να κάμνουμε ανοικτές συνεδριάσεις, να κάμνουμε συγκεντρώσεις. Αλλά αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα ακούν τι αποφασίζουμε και θα έχουν προβλήματα όσοι δεν υποστηρίζουν σωστές θέσεις.

 

54. Η μη συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων για ορθολογιστική αξιοποίηση οικονομικών πόρων, προσωπικού και γνώσεων όπου χρειάζεται

Διευκρινήσεις: Αν έκαμναμε συμπλεγματοποίηση διαφόρων υπηρεσιών (όπως πχ. σκύβαλα) θα στοίχιζε λιγότερα.

 

55. Η έλλειψη κινήτρων ώστε να αγαπήσουν τις κοινότητες τους νέοι άνθρωποι και κυρίως στις ορεινές κοινότητες

Διευκρινήσεις: Πέστε μου ένα κίνητρο? Δεν υπάρχει τίποτα.

 

56. Οι διακρίσεις που υπάρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών ακόμη

Διευκρινήσεις: Αν σου δείξουν περισσότερη εμπιστοσύνη μπορεί να λειτουργήσεις καλύτερα. Διάκριση σε θέματα εμπιστοσύνης. Ο ίδιος ο κόσμος κάνει τη διάκριση τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Βλέπεις την αμφιβολία του κόσμου πχ. ο τελευταίος κοινοτάρχης ήταν καλύτερος. Θεωρούν ότι μια γυναίκα είναι η γραμματέας του κοινοτάρχη.

 

57. Η παντελής αδιαφορία από το κράτος ειδικά στις μικρές κοινότητες (30-50 ατόμων)

Διευκρινήσεις: Για να επιβιώσουν οι μικρές κοινότητες θέλουν ειδική μεταχείριση.

 

58. Άρνηση των τμηματαρχών των διαφόρων τμημάτων να δέχονται στα γραφεία τους κοινοτάρχες

Διευκρινήσεις: Είναι σοβαρό αυτό το θέμα. Υποτιμούν και σαμποτάρουν τον εκλελεγμένο. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός. Πας να τους δεις και έχουν σε να περιμένεις έξω από την πόρτα τους μια ώρα.

 

59. Η παρέμβαση του γραφείου του έπαρχου στις ομόφωνες αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου

Διευκρινήσεις: Το Κοινοτικό Συμβούλιο θέλει να κάνει κάτι τώρα, ο έπαρχος παρεμβαίνει και δε σε αφήνει να το κάμεις αμέσως χωρίς προσφορές. Δηλ. θα έπρεπε άμα υπάρχει ομόφωνη απόφαση να επιτρέπεται μια πιο γρήγορη διαδικασία.

 

60. Η έλλειψη κυβερνητικού ενδιαφέροντος για τη διαφορετικότητα των προβλημάτων της κάθε περιοχής

Διευκρινήσεις:

 

61. Έλλειψη προγραμματισμού από το κράτος και την κατανομή των πόρων στις τοπικές αυτοδιοικήσεις

Διευκρινήσεις:

 

62. Η έλλειψη ικανοποιητικών κινήτρων προς τους νέους από την κυβέρνηση

Διευκρινήσεις: Η κυβέρνηση να δώσει σημασία στους νέους – Δεν μιλώ μόνο για κίνητρα αλλά γενικά να ασχοληθεί με τα προβλήματα των νέων, πχ μη εμπλοκή στα ναρκωτικά.

 

63. Η σημερινή πολιτική κατάσταση (εισβολή/κατοχή)

Διευκρινήσεις: Πχ. αυτό το τεμάχιο είναι τουρκοκύπριου άρα σταματούμε εδώ και δε μπορούμε να κάνουμε απαλλοτριώσεις. Ανατρέπουν το σχεδιασμό της κοινότητας. Αυτή η κατάσταση έχει μπλοκάρει την ανάπτυξη.

 

64.Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα

Διευκρινήσεις:

 

65. Οι μη αρμονικές σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό της ΤΑ

Διευκρινήσεις:

 

66. Ο φόβος των εκλελεγμένων να προχωρήσουν στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων λόγω του πουριτανισμού και συντηρητισμού που υπάρχει στους κατοίκους της περιοχής

Διευκρινήσεις:

 

67. Η άγνοια των νόμων και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των συμβουλίων της ΤΑ

Διευκρινήσεις:

 

68. Ο ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών των τοπικών αρχών

Διευκρινήσεις:

 

69. Η ελλιπής επιμόρφωση των υπηρεσιακών ούτως ώστε να ανταποκρίνονται πιο ικανοποιητικά στα καθήκοντά τους

Διευκρινήσεις:

 

70. Η εξευτελιστική αμοιβή του κοινοτάρχη εμποδίζει τη χρηστή διοίκηση

Διευκρινήσεις: Η μη δυνατότητα του κοινοτάρχη να συγκεντρωθεί στις δουλειές του. Να είναι μόνο κοινοτάρχης και να έχει αμοιβή δημοσίου υπαλλήλου.

 

71. Η μη ύπαρξη αυτοδιοίκησης

Διευκρινήσεις: Όλες οι αποφάσεις καταλήγουν στον έπαρχο πχ. η φορολογία. Το συμβούλιο καθορίζει τα κριτήρια, αυτά πάνε στον έπαρχο, ο έπαρχος όμως ποτέ δεν έρχεται να μας πει ότι θα το μειώσει για παράδειγμα. Το μειώνει χωρίς να μας ενημερώνει.

 

72. Οι κοινότητες δεν τυγχάνουν της ίδιας κρατικής χορηγίας επί του ακαθάριστου προϊόντος όπως οι δήμοι (χωρίς να τιμωρούνται οι μικρές κοινότητες)

Διευκρινήσεις: Εάν η κυβέρνηση επιχορηγεί τους δήμους με βάσει το ακάθαρτο προϊόν, να εφαρμοστεί το ίδιο και στις κοινότητες, χωρίς να περιορίζει τους μικρούς δήμους.

 

73. Η νοοτροπία όλων των φορέων στην μη ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων

Διευκρινήσεις: Δεν μάθαμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με σοβαρότητα και ορθολογισμό.

 

74. Η αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ΤΑ

Διευκρινήσεις:

 

75. Η έλλειψη επιχορηγημένων επιμορφωτικών σεμιναρίων

Διευκρινήσεις: Εντός και εκτός Κύπρου.

 

76. Η μη ορθή λειτουργία των πολεοδομικών ζωνών

Διευκρινήσεις:

 

77. Η πολεοδομική αναρχία λόγω της αδυναμίας των εκλελεγμένων να εφαρμόσουν νόμους και κανονισμούς

Διευκρινήσεις:

 

78. Η προκατάληψη που υπάρχει προς τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες και γενικά οτιδήποτε καινούριο

Διευκρινήσεις:

 

79. Η έλλειψη εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους διορισμένους κοινοτάρχες

Διευκρινήσεις: Ουσιαστικά δεν έχουν καθόλου αρμοδιότητες.

 

80. Ασυνεννοησία των διαφόρων υπηρεσιών και τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτήν στην ΤΑ

Διευκρινήσεις:

 

81. Η αλλεργία των δημοσίων υπαλλήλων να ακουμπήσουν τα τηλέφωνα

Διευκρινήσεις: Αναγκαζόμαστε να πάμε 30 km για να τους πούμε μια λέξη επειδή δεν απαντούν τα τηλέφωνα. Χτυπά το τηλέφωνο του διπλανού του και δεν το σηκώνει γιατί φοβάται ότι θα πρέπει να εξυπηρετήσει κάποιον πελάτη.

 

82. Ταλαιπωρία πολιτών των κοινοτήτων λόγω μη δημοσίων αγροτικών δρόμων καθότι δεν επιτρέπεται η επίστρωση με μπετόν

Διευκρινήσεις: Κατά τους χειμερινούς μήνες οι δρόμοι είναι αδιάβατοι. Ζητώ να κάμω μια επίστρωση και δεν τελειώνει ποτέ η γραφειοκρατία.

 

83. Ελλιπής έρευνα σε θέματα ΤΑ.

Διευκρινήσεις: Δεν υπάρχει καθόλου έρευνα και επιστημονική γνώση γύρω από το θέμα.

84. Η επιλεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας

Διευκρινήσεις: Δεν θα κάμω κάτι εναντίον του συγγενή μου.

 

85. Η απουσία συνεργασίας μεταξύ φορέων της ΤΑ

Διευκρινήσεις: Για παράδειγμα συγκρούονται για θέματα όπως οι ποδοσφαιρικές ομάδες.

 

86. Η έλλειψη σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών των συμβούλων της ΤΑ.

Διευκρινήσεις:

 

87. Τα χαμηλά οδοιπορικά του κοινοτάρχη

Διευκρινήσεις: Δεν φτάνει που δεν υπάρχει αντιμισθία, άμα είναι να κατεβείς στην πόλη να κάμεις δουλειές της κοινότητας, δεν έχει ούτε ικανοποιητικά οδοιπορικά.

 

88. H έλλειψη ανοιχτής ενημέρωσης των κατοίκων για τα θέματα προς συζήτηση που τίθενται στις συνεδριάσεις.

Διευκρινήσεις: Τώρα ενημερώνονται μόνο τα μέλη του ΚΣ. Να ενημερώνονται οι πολίτες, και οι συνεδριάσεις να γίνονται ανοικτές. Τα πρακτικά αφού εγκριθούν να τοιχοκολλώνται και να “εξετάζονται” από το κοινό. Αφού δεν τολμούμε γιατί δεν το κάνουν υποχρεωτικό.

 

89. Η αστυφιλία και η διαχρονική εγκατάλειψη της υπαίθρου

Διευκρινήσεις:

 

90. Η έλλειψη επαρκών μέσων μεταφοράς

Διευκρινήσεις: Από την κοινότητα προς το κέντρο της πόλης. Πως θα μείνουν οι άνθρωποι στην ύπαιθρο;

 

91. Η ανάληψη δράσεων από μέρους της ηγεσίας με βάση τα «παράλογα» αιτήματα των πολιτών και όχι τον προγραμματισμό και τους στόχους

Διευκρινήσεις:

 

92. Η έλλειψη συμπλεγματοποίησης δήμων ή κοινοτήτων για την παροχή υπηρεσιών

Διευκρινήσεις:

 

93. Η σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων της ΤΑ και της κεντρικής εξουσίας

Διευκρινήσεις:

 

94. Η σύγκρουση προνοιών νομοθεσιών

Διευκρινήσεις:

 

95. Η μη σωστή επάνδρωση των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών με κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό

Διευκρινήσεις: