ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Εναρκτήρια Ερώτηση

Στο Δομημένο Διάλογο, η εναρκτήρια ερώτηση εξυπηρετεί στην εστίαση της προσοχής των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα, ή στόχο που πρόκειται να συζητηθεί.  Εξυπηρετεί την έναρξη της διαδικασίας διαλόγου αλλά και βοηθά η συζήτηση να παραμένει μέσα στα συμφωνημένα πλαίσια. Αφότου τεθεί η ερώτηση, οι συμμετέχοντες καλούνται να ανταποκριθούν με σύντομες προτάσεις, σκέψεις ή ιδέες που να απαντούν το συγκεκριμένο ερώτημα. Στην πρώτη φάση θα πρέπει να διατυπώσουν την συνεισφορά τους σε ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΙΔΕΑ.

Παρά την περιεκτικότητα της εναρκτήριας ερώτησης, το κάθε άτομο που συμμετέχει έχει το δικαίωμα να εκφράσει μια δήλωση/ιδέα που πιστεύει ότι απαντά την ερώτηση με βάση τον προσωπικό τρόπο που αντιλαμβάνεται το θέμα που θίγεται.

Με βάση τα συγκεκριμένα παραδείγματα, οι ιδανικές απαντήσεις θα εστίαζαν στους παράγοντες που περιορίζουν την μετεξέλιξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτόνομα, λειτουργικά και καταρτισμένα σύνολα το οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες με βάση τα πρότυπα και ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραδείγματα πιθανών εναρκτήριων ερωτήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα επόμενα εργαστήρια:

 • Τι περιορίζει την αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
 • Ποιοι παράγοντες υποβαθμίζουν το επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
 • Τι εμπόδια ή δυσκολίες αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης;

 

Παραδείγματα απαντήσεων για τα πάρα πάνω ερωτήματα είναι:

 • Η έλλειψη ικανοποιητικών ευκαιριών και οικονομικής υποστήριξης.
 • Η αδυναμία των υπαλλήλων να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες.
 • Η δυσκολία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να λειτουργήσει δίχως κομματικές παρεμβάσεις.
 • Η έλλειψη ικανά καταρτισμένων υπαλλήλων.
 • Η αδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από την υποστελέχωση.
 • Η δυσκολία της σωστής και αμερόληπτης αξιολόγησης των υπαλλήλων.