ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ιδέες

E-mail Print PDF
Ιδέες για τους παράγοντες που περιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Οι 28 συμμετέχοντες παρήγαγαν τις παρακάτω 84 ιδέες για τους παράγοντες που περιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

 

1.    Η περιορισμένη αυτοτέλεια που έχει ένα κοινοτικό συμβούλιο

 

Διευκρινήσεις: Για τα πάντα χρειάζεται η άδεια του έπαρχου.

 

2.    Δεν υπάρχει σωστή και επαρκής στελέχωση

 

Διευκρινήσεις: Δεν υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι αλλά ούτε και οι άνθρωποι για να στελεχώσουν τα Συμβούλια.

 

3.    Πλήρης οικονομική εξάρτηση της Τ.Α από την κεντρική εξουσία

 

Διευκρινήσεις: Ο μόνος οικονομικός πόρος που έχουν οι κοινότητες είναι από κεντρική εξουσία και δεν έχουν άλλους πόρους. Το 95%-98% των πόρων έρχονται από την κεντρική εξουσία. Άρα εξαρτάσαι και από τις σχέσεις που έχεις μαζί με την κεντρική εξουσία για την χρηματοδότηση που θα πάρεις. Αντίθετα όμως, οι δήμοι δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν 100% αυτό το πρόβλημα, επειδή παίρνουν πόρους και από άλλους τόπους (αν έχουν ξενοδοχεία, από ξενοδοχειακά τέλη, φορολογίες, κτλ). Άρα οι δήμοι έχουν τον προϋπολογισμούς τους, ενώ οι κοινότητες όχι (τουλάχιστον οι περισσότερες).  Το πλήρης είναι υπερβολικό;

Δυστυχώς οι μικρότερες κοινότητες έχουν μόνο τον πόρο εισοδημάτων μέσω φορολογίας για κοινοτικές υπηρεσίες. Σε δήμους το πρόβλημα είναι μικρότερο, καθώς τα έσοδα είναι πιο ουσιαστικά. Ακόμα και για δάνειο μια κοινότητα χρειάζεται έγκριση από τον Έπαρχο.

 

 

4.    Το νομοθετικό πλαίσιο δε συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα και απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας

 

Διευκρινήσεις: Οικονομική κατάσταση των δήμων, το νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται εκσυγχρονισμό, δεν συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα και τις ανάγκες/απαιτήσεις τις σύγχρονης κοινωνίας.

 

5.    Οι διαδικασίες που περιορίζουν τη δράση της Τ.Α

 

Διευκρινήσεις: Δεν υπάρχει ευελιξία.

 

6.    Η μη ικανοποιητική αντιμισθία  του προέδρου και των μελών της Τ.Α

 

Διευκρινήσεις: Υπάρχει η αντίληψη ότι η αντιμισθία είναι άδικη και προκλητικά χαμηλή.

 

7.    Η εξάρτηση από την επαρχιακή διοίκηση

 

Διευκρινήσεις: Η γραφειοκρατία και η εξάρτηση από την επαρχιακή διοίκηση.

 

8.    Η άγνοια για τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Τ.Α  από τους αιρετούς και υπαλλήλους

 

Διευκρινήσεις: Είναι γεγονός ότι κανείς δεν γνωρίζει ικανοποιητικά τους νόμους και κανονισμούς και υπάρχει και ασάφεια πολλές φορές.

 

9.    Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

 

Διευκρινήσεις: Χρειάζονται ειδικοί για ορισμένα πράγματα και δεν υπάρχουν.

 

10.  Το υφιστάμενο προσωπικό και οι νοοτροπίες

 

Διευκρινήσεις: Υφιστάμενο προσωπικό και νοοτροπίες (υστερεί σε πολλά για να μπορεί το σύστημα να προχωρήσει).

 

11.  Οι πάρα πολλές κοινότητες (μεγαλύτερο του 80%) με μικρό αριθμό κατοίκων

 

Διευκρινήσεις: Για τις κοινότητες μεγάλο πρόβλημα είναι οι μικρές κοινότητες με μικρό πληθυσμό (κάτω από 1000 κατοίκους).

 

12.  Η έλλειψη εκπαίδευσης τόσο των αιρετών όσο και του προσωπικού της Τ.Α

 

Διευκρινήσεις:

 

13.  Η μη πλήρης μηχανογράφηση των κοινοτικών συμβουλίων

 

Διευκρινήσεις:

 

14.  Τα στενά πλαίσια διεύρυνσης των εξουσιών της Τ.Α

 

Διευκρινήσεις: π.χ. σχολικές εφορίες, ταχυδρομεία να υπάγονται στους δήμους

 

15.  Η έλλειψη συνεργασίας με τα κυβερνητικά τμήματα για την επίλυση προβλημάτων

 

Διευκρινήσεις: Τα κυβερνητικά τμήματα είναι γραφειοκρατικά και γενικά δεν είναι συνεργάσιμα.

 

16.  Η συγκεντρωτική δομή του κράτους προς την Τ.Α

 

Διευκρινήσεις: Υπάρχει μεγάλος συγκεντρωτισμός. Δεν μπορούμε ούτε απλά θέματα να χειριστούμε τοπικά.

 

17.  Έλλειψη καλής συνεργασίας μεταξύ των συμβουλίων ΤΑ

 

Διευκρινήσεις: Ακόμα και μεταξύ γειτονικών Συμβουλίων δεν υπάρχει συνεργασία.

 

18.  Έλλειψη αυτονομίας στη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων

 

Διευκρινήσεις: Η ΤΑ δεν έχει την αρμοδιότητα να λάβει αποφάσεις αυτόνομα.

 

19.  Η μη δυνατότητα σωστής αξιοποίησης του προσωπικού

 

Διευκρινήσεις: Μηχανογράφηση/Ανακατάταξη του προσωπικού ώστε να μπει στις θέσεις που μπορεί να προσφέρει περισσότερο.

 

20.  Ο κρατικός μηχανισμός ο οποίος πάσχει και πολλά έργα δεν υλοποιούνται λόγω καθυστερήσεων

 

Διευκρινήσεις: Οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες είναι τέτοιες που σκαλώνουν όλα τα έργα.

 

21.  Η πολυδιάσπαση του νομικού πλαισίου που διέπει την ΤΑ (4 υπουργεία, 4 άδειες για 1 πιστοποιητικό)

 

Διευκρινήσεις: Για να πάρεις μια άδεια πολεοδομίας, πρέπει να πάς στο τμήμα πολεοδομίας, πυροσβεστική, κτλ. Δηλαδή υπάρχει πολλή γραφειοκρατία για κάτι που μπορεί να είναι σχετικά πολύ απλό.

 

22.  Η ημιμάθεια της νομοθεσίας και των κανονισμών

 

Διευκρινήσεις:

 

23.  Η κουλτούρα και η νοοτροπία που διέπει εμάς τους ιδίους (ώσπου δε φωνάζουν άφηστο πάρατζιει)

 

Διευκρινήσεις:

 

24.  Η μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας παρέχονται από την ΕΕ (τόσο όσο αφορά χρηματοδότηση έργων όσο και μεταφορά τεχνογνωσίας)

 

Διευκρινήσεις: Υπάρχουν δυνατότητες αλλά δεν υπάρχει η γνώση για αξιοποίηση τους.

   

25.  Η μη ύπαρξη ενιαίας πολεοδομικής αρχής

 

Διευκρινήσεις: Δεν γίνεται να στέλνεις ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να το διαβάζει ο παραλήπτης μετά από ένα μήνα.

 

26.  Η απαίτηση του συστήματος πολλαπλών καθηκόντων πέραν των αρμοδιοτήτων της ΤΑ (πχ. το κοινοτικό συμβούλιο είναι και σχολικές εφορίες κλπ)

 

Διευκρινήσεις:

 

27.  Η μη αγαστή συνεργασία σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα ανάμεσα στα αιρετά μέλη και προσωπικού της ΤΑ

 

Διευκρινήσεις:

 

28.  Η έλλειψη κρατικών υπηρεσιών και δημιουργία παραρτημάτων στην ορεινή ύπαιθρο

 

Διευκρινήσεις:

 

29.  Η υποβάθμιση εκ μέρους του κρατικού τομέα απέναντι στην ΤΑ (προέδρους, μέλη και υπαλλήλους)

 

Διευκρινήσεις: Η κυβέρνηση αλλά και τα κυβερνητικά τμήματα συστηματικά υποβαθμίζουν και αδιαφορούν απέναντι στα αιτήματα και έργα που προσπαθούν οι κοινότητες να πραγματοποιήσουν.

 

30.  Οι προσωπικές δυνατότητες των εκλελεγμένων αρχών

 

Διευκρινήσεις: Αν δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα, δεν μπορεί να παρέχει αρκετά στην κοινότητα του.

 

31.  Η έλλειψη κινήτρων από την κεντρική διοίκηση ούτως ώστε όχι μόνο να κρατήσουν κατοίκους στην ύπαιθρο αλλά να αυξήσουν τον πληθυσμό

 

Διευκρινήσεις:

 

32.  Το τοπικιστικό στοιχείο (γιατί να γίνει ο βιολογικός σταθμός, νοσοκομεία, σχολεία εκεί και όχι εδώ)

 

Διευκρινήσεις: Γιατί να γίνεται ο βιολογικός σταθμός σε μια κοινότητα αντί μιας άλλης. (Σχολείο, νοσοκομείο, κ.α.)

 

33.  Η μη ισοζυγισμένη κρατική χορηγία για τα έργα ανάπτυξης

 

Διευκρινήσεις: Κρατική χορηγία των κοινοτήτων (δεν είναι ισοζυγισμένη) για τα έργα ανάπτυξης.

 

34.  Ο μη έγκαιρος προγραμματισμός για έργα υποδομής στην ύπαιθρο

 

Διευκρινήσεις:

 

35.  Οι σκοπιμότητες που υπάρχουν πίσω από ενέργειες ή και αποφάσεις που λαμβάνονται απόρροια πολιτικών ή και άλλων συμφερόντων των εκλελεγμένων μελών

 

Διευκρινήσεις: Ιστορική/πραδοσιακή υποταγή της Τ.Α. στο κράτος.

 

36.  Η μη συνεργασία των μελών μαζί με τον πρόεδρο (αζάδων με μουχτάρη)

 

Διευκρινήσεις: Μερικές φορές τα μέλη των συμβουλίων μπορεί να μην συμφωνούν μαζί με τον πρόεδρο για διάφορους λόγους, και να παίρνουμε έτσι λάθος αποφάσεις.  Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί και να διαφωνήσουν μαζί με τον πρόεδρο (χωρίς ουσιαστικά να διαφωνούν), αλλά για να πουν απλά το «όχι, δεν συμφωνώ». (η συνεργασία τους είναι «που σου νέφκω, που πάεις».

 

37.  Η ανεπάρκεια και μη εκσυγχρονισμός του θεσμικού οργάνου ΤΑ (Ένωση Κοινοτήτων)

 

Διευκρινήσεις: Η νομοθεσία είναι πολύ παλιά και χρειάζεται ανανέωση.

 

38.  Η μη μόνιμη απασχόληση των αιρετών

 

Διευκρινήσεις: Οι περισσότεροι κοινοτάρχες έχουν 2η/άλλη δουλεία και δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν στα κοινά. Εργάζονται και αλλού και δεν τους μένει χρόνος.

 

39.  Η μη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα τοπικά προβλήματα

 

Διευκρινήσεις: Ποτέ δεν ενημερώνουμε τους πολίτες της κοινότητας μας βασικά για όποιοδήποτε θέμα.

 

40.  Η έλλειψη σεμιναρίων σχετικά με θέματα ΤΑ για κοινοτάρχες και προσωπικό

 

Διευκρινήσεις: Δεν υπάρχει καμιά ευκαιρία για επιμόρφωση.

   

41.  Η ανεπάρκεια σε αριθμό ή σε ποιότητα υπαλλήλων σε δήμους και κοινότητες

 

Διευκρινήσεις: Αν είναι μικρός ο αριθμός/δυνατότητα υπαλλήλων αδυνατούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους.

 

42.  Η έλλειψη ενημέρωσης για τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά δικαιώματα που έχουν η Ένωση Κοινοτήτων και οι κοινότητες

 

Διευκρινήσεις: Ευκαιρίες νομικές κτλ, δεν γνωρίζουν το νομικό πλαίσιο για να ξέρουν που να αποταθούν.

 

43.  Η διαφορετική εφαρμογή της διοίκησης και νομοθεσίας σε κάθε κοινότητα

 

Διευκρινήσεις: Η νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω έλλειψης υποδομής. Όμως αυτό δημιουργεί ανισότητες όσον αφορά τα μέλη των κοινοτήτων, π.χ. υδατοπρομήθεια. Σε δυο διαφορετικά κοινοτικά συμβούλια, ο ένας μπορεί να παίρνει μια απόφαση βάση του νόμου, ενώ στη δεύτερη μπορεί να μην τηρεί ακριβώς τον νόμο όπως έχει άλλα όπως μπορεί.

 

44.  Δεν αντιμετωπίζονται όλες οι διοικήσεις με τον ίδιο τρόπο από οποιονδήποτε λειτουργό (το σύστημα)

 

Διευκρινήσεις: Η εξάρτηση αποφάσεων της ΤΑ από τις κρατικές υπηρεσίες (δεν αντιμετωπίζονται όλες οι κοινότητες το ίδιο, π.χ. αν πάει η κοινότητα Α που έχει πολιτική δύναμη αλλιώς αντιμετωπίζεται από την κρατική εξουσία σε σχέση με κάποιον άλλο που δεν έχει την ίδια πολιτική δύναμη).

 

45.  Οι αντιδράσεις που παρατηρούνται από το υφιστάμενο προσωπικό σε καινοτομίες και εκσυγχρονισμό των εργαλείων εργασίας

 

Διευκρινήσεις:

 

46.  Η μη άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους από την ΤΑ

 

Διευκρινήσεις: Το γεγονός ότι το ίδιο το κράτος δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, επηρεάζει και την ΤΑ, γιατί οι πολίτες που διανέμουν στα χωρία είναι συνήθως από τέτοιες κατηγορίες.

 

47.  Η μη θεσμοθέτηση αριθμού θητειών της ΤΑ

 

Διευκρινήσεις: Όπως έχει γίνει με τους βουλευτές, έτσι και στην ΤΑ δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται κάποιος να εκλέγεται πάνω από 2-3 φορές.

 

48.  Η μη ανιδιοτέλεια, η κατάθεση ψυχής και αγάπης για αυτό που κάνουμε

 

Διευκρινήσεις: Αν αυτά που κάνουμε για τη κοινότητα τα θεωρούμε αγγαρεία δεν προχωρούμε ποτέ μπροστά.

 

49.  Η άνιση εφαρμογή της δήλωσης πολιτικής όσον αφορά τα πολεοδομικά

 

Διευκρινήσεις: Είναι σε όλους γνωστό ότι υπάρχουν παρεμβάσεις για “τακτοποίηση” των ημέτερων.

 

50.  Οι αντιδράσεις του κόσμου σχετικά με την κατασκευή κάποιου έργου (προκαλούν καθυστέρηση, παρεξηγήσεις)

 

Διευκρινήσεις: Πας να κατασκευάσεις ένα έργο όπως πχ επεξεργασία λυμάτων και ο κόσμος πάντα αντιδρά και καθυστερεί την εκτέλεση.

 

51.  Η έλλειψη τρόπων απαλλαγής προβληματικών υπαλλήλων (πχ πρόωρη αφυπηρέτηση)

 

Διευκρινήσεις: Δεν μπορείς να απολύσεις κανένα. Για να τον ξεφορτωθείς πρέπει να του δώσεις προαγωγή.

 

52.  Η επικέντρωση σε έργα ‘βιτρίνας’ και δεν μπαίνουμε σε προβλήματα καθημερινότητας που αφορούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον  

 

Διευκρινήσεις: Η μανία να κάνουμε έργα μας εμποδίζει από το να συγκεντρωθούμε στον άνθρωπο (θέατρο, μουσική, επιμόρφωση, βοήθεια κοινοτήτων με συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα). Σοβαρή έλλειψη επικέντρωσης σε θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας (προσπαθούμε να κάνουμε μεγάλα κτίρια [έργα βιτρίνας] που φαίνονται και ξεχνούμε να κάνουμε έργα περιβαλλοντικής ή κοινωνικής αξίας).

 

53.  Παράτυπη λειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου Τροόδους

 

Διευκρινήσεις: Τα μέλη της Τ.Α στο Τρόοδος είναι διορισμένα.

 

54.  Η μη έγκαιρη πρόβλεψη του κράτους για τη δημιουργία συμπλεγμάτων μεταξύ κοινοτήτων

 

Διευκρινήσεις: Θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο πριν.

 

55.  Η μονιμότητα των υπαλλήλων της ΤΑ

 

Διευκρινήσεις: Θεωρεί ότι είναι αρνητικό το ότι προσλαμβάνουν μόνιμους και ξέρουν ότι για το υπόλοιπο της ζωής τους δεν πρόκειται να απολυθούν έστω και αν δεν δουλεύουν ικανοποιητικά, δεν υπάρχει το κίνητρο για να καλυτερεύσουν το επίπεδο της δουλειάς τους (εκτός από το ηθικό κίνητρο το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αρκετό).

 

56.  Η γραφειοκρατία και άγνοια από κρατικές υπηρεσίες είναι αρνητικό στην άντληση ευρωπαϊκών πόρων

 

         Διευκρινήσεις:

 

57.  Η έλλειψη μελέτης ρυθμιστικών σχεδίων (μάστερ πλαν)

 

Διευκρινήσεις: Δεν υπάρχει σε μερικές κοινότητες.

 

58.  Η έλλειψη πόρων

 

Διευκρινήσεις: Τα λεφτά λύνουν όλα τα προβλήματα!

 

59.  Η μη ανάληψη ευθύνης αυτών που ασχολούνται με την ΤΑ

 

Διευκρινήσεις: Αν πάρει απόφαση για μια εκστρατεία που επηρεάζει άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα ιδιωτών τότε βρίσκεται αντιμέτωπος μαζί τους.

 

60.  Το πολιτικό κόστος έκαστης απόφασης για τον τοπικό άρχοντα (απόφαση για μια εκστρατεία και βρίσκει αντιμέτωπους τους εμπλεκόμενους)

 

Διευκρινήσεις: Κάθε απόφαση μεταφράζεται σε ψηφοφόρους που επηρεάζονται!

 

61.  Η έλλειψη ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου διαχείρισης της επιμόρφωσης στελεχών της ΤΑ

 

Διευκρινήσεις: Αν υπήρχε μια Ακαδημία θα βοηθούσε πολύ.

 

62.  Το μορφωτικό επίπεδο των μελών της ΤΑ και του υφιστάμενου προσωπικού

 

Διευκρινήσεις:

 

63.  Η έλλειψη οργανογράμματος και η σωστή στελέχωση του προσωπικού

 

Διευκρινήσεις: Δεν έχουμε ένα οργανόγραμμα που να φαίνονται ξεκάθαρα οι ρόλοι και δικαιοδοσίες του καθενός.

 

64.  Η αδυναμία της ΤΑ να προχωρήσει σε κατάργηση των υφιστάμενων δήμων, κοινοτήτων και να δημιουργήσει πιο μεγάλους

 

Διευκρινήσεις: Δεν υπάρχει τρόπος να πραγματοποιηθεί ενώ όλοι βλέπουν τα θετικά που μπορούσαν να προκύψουν.

 

65.  Η μη ύπαρξη δυνατότητας για να γίνει κατορθωτή η αύξηση της παραγωγικότητας λόγω μονίμου διορισμού των υπαλλήλων και άλλων λόγων

 

Διευκρινήσεις: Οι ικανότητες των υπαλλήλων δεν είναι αρκετές. Όμως χρειάζεται επίσης η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ επιμόρφωσης, και βελτίωσης. Παρόμοιο με την ιδέα 55. Αλλά δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι και φορείς για να στέλνονται για ειδική εκπαίδευση για τις θέσεις τους οι υπάλληλοι.

 

66.  Το γεγονός ότι η εναλλαγή στους αιρετούς δημιουργεί ανακατατάξεις στη σχέση τους με το προσωπικό και τη λειτουργία της ΤΑ

 

    Διευκρινήσεις: Ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο του εκάστοτε άρχοντα να ασχοληθεί με τα του δήμου (διαφορετικά επαγγέλματα), αλλάζει η οργανωτική δομή της ΤΑ. Σχόλιο: Συνέχεια διασφαλίζεται μέσα από τον Δημοτικό γραμματέα και τον γραμματέα τοθ διοικητικού συμβουλίου. Το γεγονός ότι ενώ σε μια συγκεκριμένη θητεία μπορεί ένας δήμαρχος να είναι full-time στα καθήκοντα του και έτσι να συνεργάζεται περισσότερο με τους υπαλλήλους, ενώ σε κάποια επομένη θητεία ο νέος δήμαρχος (κτλ) να εργάζεται και κάπου αλλού (π.χ. ιατρείο, κτλ) και να πηγαίνει στο δημαρχείο για μόνο 2-3 ώρες την ημέρα. Ενώ η αλλαγή δημάρχων μπορεί να είναι θετικό λόγω του ότι μπαίνουν νέες ιδέες για τον κάθε δήμο, μπορεί ταυτόχρονα να είναι και αρνητικό γιατί μπορεί να επηρεάσει την ομαδικότητα και τον τρόπο που έχουν μάθει να λειτουργούν στον τόπο εργασίας.

 

67.  Η έλλειψη συλλογικότητας/συμβούλων σε μικρές κοινότητες (ο επικεφαλής παίρνει αποφάσεις που ο ίδιος θεωρεί σωστές)

 

Διευκρινήσεις: Σε κοινότητες όπου ο πρόεδρος έχει μεγάλη ισχύ, καταχράται την εμπιστοσύνη των μελών για να οδηγήσει την ΤΑ σε δικούς του στόχους, ενώ μέσω συζήτησης και συμβουλών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερες αποφάσεις

 

68.  Η μη σωστή αντιμετώπιση του πολίτη (δεν εισακούονται τα προβλήματα του πολίτη)

 

Διευκρινήσεις: Τα προβλήματα που φέρνει ο πολίτης δεν αντιμετωπίζονται στο σωστό περιεχόμενο.

 

69.  Η εξάρτηση της τοπικής αρχής από πιο ψηλά τμήματα  (έπαρχος, Υπ. Εσωτερικών) πχ. σχέδια υπηρεσίας

 

Διευκρινήσεις:

 

70.  Ως πολιτικός θεσμός τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων και η εξάρτησή τους από άλλους παράγοντες και συμφέροντα

 

Διευκρινήσεις: Μπορεί μια πλειοψηφία ενός κοινοτικού συμβουλίου να χειραγωγείται από πιο υψηλόβαθμα όργανα του κράτους.

 

71.  Η ‘πολυγνωσία’ κάνει μεγάλο κακό (να μάθει η ΤΑ να αγοράζει εξειδικευμένες υπηρεσίες)

 

Διευκρινήσεις: Όλοι νομίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα και δεν προσλαμβάνουν ή δεν ακούν τους ειδικούς.

 

72.  Τόσο το προσωπικό του δήμου όσο και οι δημότες δε γνωρίζουν το όραμα και τους στόχους της ΤΑ

 

Διευκρινήσεις: Δεν υπάρχει ένα κοινό όραμα με το οποίο οι αιρετοί, τα στελέχη αλλά και ο κόσμος να συμφωνούν.

 

73.  Έλλειψη μεθόδου αφομοίωσης του οράματος (η έλλειψη οράματος περισσότερο από το προσωπικό και λιγότερο από τους αιρετούς)

 

Διευκρινήσεις: Το διοικητικό προσωπικό δεν συμμερίζεται/ταυτίζεται με το όραμα των αιρετών.

 

74.  Η έλλειψη ψυχαγωγίας των αιρετών και προσωπικού

 

Διευκρινήσεις:

 

75.  Η απουσία κώδικα συμπεριφοράς των αιρετών μελών του συμβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

 

Διευκρινήσεις: Το συμβούλιο παίρνει αποφάσεις (που πρέπει να υπάγονται στους εκάστοτε κανονισμούς). Όμως υπάρχουν κομματικά και άλλα συμφέροντα που προτρέπουν αποφάσεις ενάντια στους κανονισμούς, δημιουργώντας ουσιαστικά προβλήματα στην υλοποίηση τους. Όταν το συμβούλιο πρέπει να πάρει μια απόφαση, και ο κάθε σύμβουλος φέρει μαζί του τα προβλήματα του, τις πολιτικές του ιδέες κτλ, αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόφαση (που κανονικά θα έπρεπε να ήταν διαφορετική) και στο τέλος μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις επειδή δεν συνάπτουν με τον νόμο, κτλ.

 

76.  Η απουσία κριτηρίων ή προδιαγραφών στον τρόπο εκλογής των αιρετών μελών

 

Διευκρινήσεις: Ακαδημαϊκά κριτήρια. Κάποτε προσλαμβάνονται άτομα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές (π.χ. δεν έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα κτλ), και με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να αναληφθούν και να συμπεριφερθούν ανάλογα σε διάφορα προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν.

 

77.  Η μη αξιοκρατική πρόσληψη και κατανομή θέσεων με κομματικά κριτήρια

 

Διευκρινήσεις: Σχεδόν πάντοτε οι προσλήψεις γίνονται με μόνο γνώμονα το κομματικό κριτήριο.

 

78.  Η απουσία σωστών κινήτρων στους υπαλλήλους

 

Διευκρινήσεις: Γενικά δεν υπάρχουν κίνητρα και δεν μιλώ μόνο για χρηματικά. Κάποτε είναι ένα απλό “μπράβο”.

 

79.  Η απουσία μεθόδου που να δεσμεύει το κράτος να αξιοποιεί/εφαρμόζει ιδέες που παράγονται σε εργαστήρια ή ημερίδες σαν αυτήν

 

Διευκρινήσεις:

 

80.  Η εμπλοκή των συντεχνιών στα θέματα προσλήψεων, προαγωγών και διαμόρφωσης των οργανογραμμάτων

 

Διευκρινήσεις: Οι συντεχνίες παρεμβαίνουν στα θέματα προσλήψεων, προαγωγών και διαμόρφωσης των οργανογραμμάτων και δεν αφήνουν το σύστημα να δουλέψει δεοντολογικά.

 

81.  Η εμπλοκή των πολιτικών κομμάτων στη διαμόρφωση των απόψεων των αιρετών

 

Διευκρινήσεις: Τα κόμματα θεωρούν τους αιρετούς δικά τους όργανα.

 

82.  Η έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας γειτονικών δήμων και αρχών κοινής ωφελείας για αναπτυξιακά έργα υποδομής

 

Διευκρινήσεις: Δρόμος από μια κοινότητα στην άλλη. Η μια τον ανακατασκευάζει τακτικά, ενώ η άλλη τον αφήνει να καταστραφεί

 

83.  Η γραφειοκρατία

 

Διευκρινήσεις: Παντού!

 

84.  Η καχυποψία των ίδιων των κοινοτικών συμβουλίων μεταξύ τους σε σχέση με πιθανή συνεργασία για τη δημιουργία συμπλεγμάτων

 

Διευκρινήσεις: Υπάρχει η καχυποψία ότι το μεγάλο ψάρι θα καταβροχθίσει το μικρό