ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF
Λευκωσία, 26 Νοεμβρίου, 2009

Η κοινοπραξια μας “Cyprus International Institute of Management – Cyprus Neuroscience and Technology Institute – PricewaterhouseCoopers LTD” ανάλαβε τη διεκπεραίωση του έργου για τη ‘Διάγνωση Αναγκών Μάθησης και Ανάπτυξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας’, και ως στόχο έχει να εργαστεί ομαδικά και με συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή και την καθοδηγητική επιτροπή για την παράδοση του έργου μέσα στα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Για τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου η Ομάδα Έργου απαρτίζεται από άτομα με εκτενή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα στη διάγνωση αναγκών μάθησης και ανάπτυξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επιλογή των στελεχών που συγκροτούν την Ομάδα Έργου έγινε με κύριο γνώμονα την υψηλή εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία τους σε παρόμοιας φύσης έργα που αφορούν τη Δημόσια Υπηρεσία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το αντικείμενο της Σύμβασης.

Το CIIM θα έχει την ευθύνη διαχείρισης και διεύθυνσης του έργου καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων. Το CIIM έχει 20 χρόνια εμπειρίας στη διεκπεραίωση έρευνας αναγκών και σχεδιασμού και διεκπεραίωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι η μόνη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο που προσφέρει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. Η PwC θα έχει την ευθύνη της ολοκλήρωσης του πρώτου στόχου. Η PwC έχει εμπειρία σε παρόμοια έργα όπως το έργο για το Σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως επίσης και η μελέτη για την Καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας. Το CNTI/Future Worlds Center και ειδικώτερα οι Δρ. Αλέκο Χρηστάκης και Δρ. Γιάννης Λαούρης έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες εργαστήρια Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου σε πάρα πολλές χώρες στα πλαίσια πέραν των 5 Ευρωπαϊκών και αρκετών διεθνών προγραμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου της PricewaterhouseCoopers και του Cyprus International Institute of Management (CIIM) είναι εγκεκριμένοι εκπαιδευτές και σύμβουλοι της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και έμπειρα άτομα στην έρευνα, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους συνεργάτες του έργου θα τις βρείτε εδώ.

 

Supporters