ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Δέντρο

E-mail Print PDF

alt

 

Οι συσχετισμοί των 23 ιδεών που πήραν δυο ή περισσότερες ψήφους καταγράφονται στο παραπάνω δέντρο επιρροών, που δείχνει τους βασικούς στόχους που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την υλοποίηση ενός πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ο ιδιαίτερα σύνθετος χάρτης επιρροής αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα επιρροής. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο πιο χαμηλά βρίσκεται μια ιδέα στον χάρτη, τόσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός επηρεασμός της. Τα βέλη περιγράφουν τον συσχετισμό των ιδεών καθώς και την κατεύθυνση της σχέσης.

Όλοι οι συμμετέχοντες ανεξαιρέτως συμφώνησαν ότι τα πιο κάτω προβλήματα είναι αυτά με τη μεγαλύτερη επιρροή και ότι επερχόμενες δράσεις για την βελτίωση της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εστιάσουν στην:

Ιδέα #1: Μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται από κυβερνητικής πλευράς στη λήψη αποφάσεων

 

Ιδέα #65: Η μη οργάνωση των κοινοτήτων σε συμπλεγματοποίηση

 

Ιδέα #7: Έλλειψη επικοινωνίας και σωστή συνεργασία από τα ηλεκτρονικά μέσα

 

 

Αμέσως μετά κατατάσσονται οι:

 

Ιδέα #20: Οικονομική κηδεμονία

 

Ιδέα #43: Περιορισμένη εξουσία που έχουν τα ΚΣ

 

Ιδέα #14: Μη ικανοποιητική στελέχωση των κοινοτικών συμβουλίων

 

Ιδέα #13: Περιορισμός εξουσιών της ΤΑ από το κράτος

 

Ο βαθμός διασποράς των απόψεων των ιδεών των συμμετεχόντων περιγράφεται επιστημονικά με την παράμετρο spreadthink (ST) η οποία για το συγκεκριμένο διάλογο μας δίνει την τιμή 52%. Η απόκλιση αυτή είναι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πέραν του μέσου όρου που είναι ST = 40%. Συνεπώς, τo συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η διασπορά των απόψεων των συμμετεχόντων βρίσκεται σε ψηλά, αλλά φυσιολογικά όρια. Δηλαδή, υπάρχει ήδη ένα υγιές υπόβαθρο σύγκλισης απόψεων το οποίο θα υποβοηθήσει στην αποτελεσματική επεξεργασία του συγκεκριμένου προβλήματος. Επίσης, μας διαβεβαιώνει ότι μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι και εκπροσωπούνται όλες οι απόψεις.

 

Ο δείκτης πολυπλοκότητας ενός χάρτη (Situational Complexity Index)  προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ διαλόγων. Στην προκειμένη περίπτωση ο δείκτης ανέρχεται στο 2.35. Αυτό δείχνει ότι η πολυπλοκότητα του προβλήματος, όπως την αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες,  δεν είναι πολύ υψηλή και το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί λαμβάνοντας τα σωστά μέτρα για την αντιμετώπισή του.